Fjordklubbens Årsmöte 2020

Fjordklubbens årsmöte 24/3 är inställt 

 

Under rådande omständigheter  för att begränsa smittspridningen av coronaviruset har styrelsen idag fattat ett enhälligt beslut att flytta årsmötet. Mötet skulle hållits den 24 Mars 2020 och kommer nu att flyttas till en annan i dagsläget obestämd tidpunkt.  

Demokratin är viktig för klubben, många av våra medlemmar är äldre och de är även de som brukar besöka våra medlemsmöten. Samtidigt vill vi givetvis inte riskera någons hälsa under rådande omständigheter.   Därför har vi tagit beslut att skjuta upp årsmötet till en tidpunkt när alla kan beredas möjlighet att delta.

En ny kallelse kommer att annonseras på hemsida och via e-mejl!
Ingenting i övrigt kommer att ändras avseende tider för motioner och propositioner.

Vi vill från styrelsen sida även framhålla att vi är fullt medvetna om att föreningens stadgar ej är anpassade för de nu rådande omständigheterna. Samtidigt har samtliga av styrelsens nu valda funktionärer gett sitt klartecken att de fortsätter styrelsearbetet fram till dess att ett nytt årsmöte kan hållas.

Styrelsen