Årsmöte 2023

Kallelse till Årsmöte i Fjordklubben 2023
Tisdagen den 4/4 kl 19:00
VIKTIGT!
 Vi bjuder på fika så vi vill gärna veta om du kommer senast Fredagen den 31/3 (gärna tidigare) mejla till 

Plats: Viggbyholms Båtklubb, Klubbhuset bakom Hamnkontoret på Hamnvägen 1, Täby
Karta:  Klicka här!

Dagordning för årsmötet:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.
9.  Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Budget.
11. Medlemsavgift.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Övriga ärenden.

Nya artiklar i Webbshoppen

Fjordklubben kan nu erbjuda gjutna Fjordemblem.  Pris 1800kr /par

För beställning se vår Webshop Klicka här för att komma till Webshopen!

I par om babord och styrbord, Gjutet emblem, silver/kromaterad lackerad röd och blå, totallängd 28cm


Fjord Club can now offer casted Fjord emblems. Price 1800 SEK / pair

To order see our Webshop  Click here to come to the Webshop!

In pairs,  port and starboard, Casted emblem, silver/chromated lacquered red and blue, total length 28cm

 

Nya artiklar i Webshopen

Spygatter finns åter i lager, gå till vår webshopp för mer info

https://www.fjordboatclub.se/webshop

 

 

Alandia båtförsäkring

Alandia båtförsäkring - Medlemsförmån

Vi har förhandlat med försäkringsbolaget Alandia och fått fram en Fjordklubbsförsäkring med flera förmåner. Om ni inte redan har försäkring hos Alandia föreslår vi att ni tittar på deras erbjudande samt tar in en offert. Alandia når ni på http://www.alandia.se/bat/batforsakring

Alla medlemmar som redan har en försäkring hos Alandia kan med fördel anmäla ert Fjordklubbsmedlemskap till bolaget och ni får då följande medlemsförmåner:

  • Stilleståndstillägg
  • Drulleförsäkring (Båtplus)
  • Fri assistans
  • Högsta bonusklass "skadefria år" = 25% rabatt

Läs mer...