Fjordklubbens Årsmöte 2020

Fjordklubbens årsmöte 24/3 är inställt 

 

Under rådande omständigheter  för att begränsa smittspridningen av coronaviruset har styrelsen idag fattat ett enhälligt beslut att flytta årsmötet. Mötet skulle hållits den 24 Mars 2020 och kommer nu att flyttas till en annan i dagsläget obestämd tidpunkt.  

Demokratin är viktig för klubben, många av våra medlemmar är äldre och de är även de som brukar besöka våra medlemsmöten. Samtidigt vill vi givetvis inte riskera någons hälsa under rådande omständigheter.   Därför har vi tagit beslut att skjuta upp årsmötet till en tidpunkt när alla kan beredas möjlighet att delta.

En ny kallelse kommer att annonseras på hemsida och via e-mejl!
Ingenting i övrigt kommer att ändras avseende tider för motioner och propositioner.

Vi vill från styrelsen sida även framhålla att vi är fullt medvetna om att föreningens stadgar ej är anpassade för de nu rådande omständigheterna. Samtidigt har samtliga av styrelsens nu valda funktionärer gett sitt klartecken att de fortsätter styrelsearbetet fram till dess att ett nytt årsmöte kan hållas.

Styrelsen

Fjordemblem åter i Webshopen

Fjordklubben kan nu erbjuda gjutna Fjordemblem.  Pris 1800kr /par

För beställning se vår Webshop Klicka här för att komma till Webshopen!

I par om babord och styrbord, Gjutet emblem, silver/kromaterad lackerad röd och blå.

Totallängd 28cm

Fjord Club can now offer casted Fjord emblems. Price 1800 SEK / pair

To order see our Webshop Click here to come to the Webshop!

In pairs,  port and starboard, Casted emblem, silver/chromated lacquered red and blue.

Total length 28cm

 

Fjordemblem par Styrbord/Babord

Färdig med dubbelhäftande tejp på baskisdan

Fjord Power Weekend 2019

Det blev en mycket lyckad Fjord helg, vi hade gärna sett fler Fjordbåtar på träffen men totalt 50 talet Fjordlingar dök upp. På bryggan i Vaxholm räknade vi hop 47 Fjordlingar på en och samma brygga = Världsrekord!

Jag vill jag rikta ett stort tack till alla deltagare, funktionärer och arrangörer för en helt fantastisk Fjord Power Weekend. Vi hann med Fjord Classic, Fjord olympiad , Fjord middag, Fjord Poker Run, Världsrekord och inte minst ett tack till vädergudarna som var med oss hela helgen. Hoppas vi ses igen nästa år!

 

Nya artiklar i Webshopen

Spygatter finns åter i lager, gå till vår webshopp för mer info

https://www.fjordboatclub.se/webshop

 

 

Alandia båtförsäkring

Alandia båtförsäkring - Medlemsförmån

Vi har förhandlat med försäkringsbolaget Alandia och fått fram en Fjordklubbsförsäkring med flera förmåner. Om ni inte redan har försäkring hos Alandia föreslår vi att ni tittar på deras erbjudande samt tar in en offert. Alandia når ni på http://www.alandia.se/bat/batforsakring

Alla medlemmar som redan har en försäkring hos Alandia kan med fördel anmäla ert Fjordklubbsmedlemskap till bolaget och ni får då följande medlemsförmåner:

  • Stilleståndstillägg
  • Drulleförsäkring (Båtplus)
  • Fri assistans
  • Högsta bonusklass "skadefria år" = 25% rabatt

Läs mer...